previous arrow
next arrow
Slider

Kontakta oss för hjälp med

 • Service
 • Reparation
 • Installation

Vi jobbar med såväl företagskunder som privatkunder.

Använd våra tjänster när du skall bygga till eller bygga om, våra tjänster täcks vanligen inom ROT-avdragsmöjligheten.

Vi utför el- och datanätverk i kontor, bostäder och industrier:

 • Renovering, Rot-arbeten i villor
 • Nyinstallationer i villor och företag
 • Mässor och utställningar
 • Ombyggnader
 • Elfördelning och reservkraft
 • Fiber och bredband
 • Värme och kylmaskiner
 • Belysning, park och trädgård
 • Elbesiktning vid köp eller försäljning
 • Ventilation

Garantier

All personal på NJ Elinstallation är välutbildad och har en gedigen erfarenhet inom branschen. Den erfarenheten tar vi med oss i varje nytt arbete.

Genom kontinuerlig vidareutbildning av personal ser vi till att alltid hålla oss a jour med branschens utveckling. Med oss kan du alltid lita på att du är i trygga händer. Vi lämnar garanti på alla arbeten vi utför, och levererar alltid hög kvalité till en låg kostnad. bg03

Vårt företag drivs med lyhördhet och flexibilitet och en stabil kundkontakt med långvariga samarbeten är vad vi arbetar för.

Miljö

Vår direkta påverkan på den yttre miljön består av: förbrukning av naturresurser, energiförbrukning samt restprodukter från installationsverksamhet, butik och kontor. Genom att aktivt arbeta med källsortering och avfallshantering återviner vi större delen av våra restprodukter.shutterstock_web

Inom teknisk och ekonomisk rimlighet arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete och att utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet.

Vi arbetar utifrån gällande miljölagstifning och andra krav för att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Samarbetspartners