Kontakta oss för hjälp med

 • Service
 • Reparation
 • Installation

Vi arbetar med både företagskunder och dig som privatperson


Använd våra tjänster när du skall bygga till eller bygga om, våra tjänster täcks vanligen inom ROT-avdragsmöjligheten.

Vi utför el- och datanätverk i kontor, bostäder och industrier:

 • Renovering, Rot-arbeten i villor
 • Nyinstallationer i villor och lokaler
 • Mässor och utställningar
 • Ombyggnationer
 • Elfördelning och reservkraft
 • Värme och kylmaskiner
 • Belysning, park och trädgård
 • Elbesiktning vid köp eller försäljning

Miljö

Vår direkta påverkan på den yttre miljön består av: förbrukning av naturresurser, energiförbrukning samt restprodukter från installationsverksamhet, butik och kontor. Genom att aktivt arbeta med källsortering och avfallshantering återvinner vi större delen av våra restprodukter.

Inom teknisk och ekonomisk rimlighet arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete och att utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet.

Vi arbetar utifrån gällande miljölagstifning och andra krav för att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Garantier

All personal på NJ Elinstallation är välutbildad och har en gedigen erfarenhet inom branschen. Den erfarenheten tar vi med oss i varje nytt arbete. Genom kontinuerlig vidareutbildning av personal ser vi till att alltid hålla oss a jour med branschens utveckling. Med oss kan du alltid lita på att du är i trygga händer. Vi lämnar garanti på alla arbeten vi utför, och levererar alltid hög kvalité till en låg kostnad.

Vårat företag drivs med lyhördhet, flexibilitet och en stabil kundkontakt. Genom detta, arbetar vi hårt för långvariga samarbeten.

 

 

GDPR & Personuppgifter

Vi på NJ Elinstallation vill informera våra besökare att vi sparar era personuppgifter enligt GDPR när ni väljer att kontakta oss via vårat kontaktformulär och när ni väljer att anlita oss.

“Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter medstöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.”

– Datainspektionens hemsida, läs mer här.